رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش مجازی

ژورنال کلاب

 

جلسات ژورنال کلاب مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در سال 1403

جهت شرکت در جلسات مجازی به آدرس زیر مراجعه نمائید 

ساعت برگزاری 18

 http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men

 

 

                   سخنران

                                                        عنوان                                                                                         تاریخ      فایل   
1دکتر امیر شفا                                          Post-Intubation Laryngeal Edema1403/3/27جلسه 1
2دکتر الهام معظم

                                 مراقبت­های پایان زندگی و بیماری در مراحل انتهایی

                                         مشترک با مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان

1403/4/31جلسه 2
3دکتر نوید حافظی 1403/5/28جلسه 3
4دکتر داریوش مرادی 1403/6/25جلسه 4
5دکتر امیر حسین قندهاری 1403/7/29جلسه 5
6دکتر سعید عباسی 1403/8/27جلسه 6
7دکتر محمد باقرنیا 1403/9/25جلسه 7
8دکتر رویا شزکت                                      مشترک با مرکز تحقیقات نقص ایمنی1403/10/30جلسه 8
9دکتر میلاد مسائلی 1403/11/28جلسه 9

 

 

 

 

    جلسات ژورنال کلاب مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در سال 1402

جهت شرکت در جلسات مجازی به آدرس زیر مراجعه نمائید 

ساعت برگزاری 20/30 

 http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men

 

سخنران

عنوان

تاریخ

فایل

1

دکترشیماصفارزاده    

                                                   ICU nurses and physicians dialogue regarding   patients clinical        status and care options—a focus group study                                  

 28/3/1402

جلسه 1

2

دکتر حمید رضا شتابی

Effect of Intranasal Dexamethasone on the Incidence of Nausea and Vomiting After Adult Strabismus Surgery

25/4/1402

جلسه 2

3دکتر زهرا رحیمیDelirium in critical illness: clinical manifestations, outcomes, and management 29/5/1402جلسه 3
4دکتر محمود سقایی

Utilization of a Risk Stratification Tool and Volume-Based Cuff Leak Test to Assess Postextubation Stridor

26/6/1402جلسه 4
5دکتر حامد فخیممشترک با مرکز عفونی4/7/1402برگزارنشد  
6دکتر بهرام باقرپورمشترک با مرکز نقص ایمنی28/8/1402برگزارنشد
7دکتر سودابه رستمیمشترک با مرکز عفونی7/9/1402برگزار نشد
8دکترنوید حافظی

Significance of Hypophosphatemia in Patients with Pneumonia

1402/10/24  جلسه 5
9دکتر رضا توکلیThe frequency of co-infections in patients with COVID-19 in intensive care units: systematic review and met analysis  1402/11/29جلسه 6
 دکترامیر حسین قندهاری

Risk Factors of Pneumonia Associated with Mechanical Ventilation

1402/12/20جلسه 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جلسات ژورنال کلاب مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در سال 1401     

 

سخنران

عنوان

تاریخ

فایل

1

دکتر نرگس خطیب

Body Mass Index and Mortality in Coronavirus Disease 2019 and Other Diseases:  A Cohort Study in 35,506 ICU Patients

25/2/1401

فایل شماره 1

2

دکتر میلاد مسائلی

An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome

29/3/1401

فایل شماره 2

3

دکتر علیرضا حقوقی

Chronic disabling postpartum headache after unintentional Dural puncture during epidural anesthesia: a prospective cohort study

29/8/1401  

فایل شماره 3

4

دکتر میلاد مسائلی

 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU

1401/10/4

فایل شماره 4

5

دکتر فیروزه معین زاده

New insights into diuretic use to treat congestion in the ICU: beyond Furosemide

1401/10/25

فایل شماره 5

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  جلسات ژورنال کلاب مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در سال 1400

فایل

زمان

عنوان

سخنران

جلسه

فایل 1

26 اردیبهشت

Case report of Atrial myxoma

دکتر علیرضا یزدانی

  جلسه اول

فایل 2

2 خرداد

Pediatric Airway Management in COVID-19 Patients: Consensus Guidelines From the Society for Pediatric Anesthesia's Pediatric Difficult Intubation Collaborative and the Canadian Pediatric Anesthesia Society

دکتر محمد منتصری

  جلسه

دوم

فایل 3

9 خرداد

Aspirin Use is Associated With Decreased Mechanical Ventilat …  :  Anesthesia & Analgesia

دکتر کامران منتظری

  جلسه سوم

فایل 4

16 خرداد

ابزارهای اداره Minimization در کارآزمائی بالینی

دکتر محمود سقائی

  جلسه چهارم

فایل 5

6 تیر ماه

Extracorporeal Life Support in Pregnancy: A Systematic Review

دکتر علیرضا یزدانی

  جلسه پنجم

فایل 6

20 تیرماه

 Fundamentals  UltrasoundGuided  Regional Anesthesia

دکتر  عظیم هنرمند

  جلسه ششم

فایل 710 مرداد

آشنایی با روش های اعتبار سنجی مجلات

دکتربهجت طاهری  جلسه هفتم
فایل 817 مردادIntraaortic BalloonPump Counterpulsation(IABP)دکتر علیرضا یزدانیجلسه هشتم
فایل 921 شهریورHypothermia versus Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrestدکترمهدیه میر جلیلیجلسه نهم
فایل 1018 مهرIntraoperative Focused Cardiac Ultrasound fo
Assessment of Hypotension: A Systematic Review
دکترمحمد گلپرور جلسه   دهم
فایل   119 آبانCardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position
in the Operating Room or in the Intensive Care Unit:
A Systematic Review
دکتر مجتبی منصوریجلسه یازدهم
فایل 1223 آبان  Inadvertent intrathecal injections and best practice
management
دکترمهرداد نوروزیجلسه دوازدهم
فایل 137 آذر

Management of Acute Kidney Injury Following
Major Abdominal Surgery: A Contemporary Review

دکتر  پرویز کاشفیجلسه سیزدهم
فایل 145 دیExtuation after General Anesthesia: Adults and Pediatric Deep or Awakeدکتر پروین ساجدیجلسه چهاردهم
فایل 153بهمن 

Preventive Effect Of  Probiotics on Ventilator –Associated Pneumonia ;A Meta –analysis of 2428 patients 

دکترامیر رضا مروججلسه پانزدهم