رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی رئیس مرکز

معرفی رئیس مرکز

dr.abbasi

دکتر سعید عباسی

رتبه علمی: استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

فوق تخصص مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: اداره بیماران بخش مراقبتهای ویژه

cv

EMail: S_abbasi@med.mui.ac.ir

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                               کد پستی                     817473461

                                                                              تلفن تماس                37923929-031

  http://isid.research.ac.ir/Saeed_Abbasi2