previous pauseresume next

کنفرانس ماهانه با موضوع مدیریت بخش مراقبت های پس از بیهوشی (PACU)

فارسی

کنفرانس ماهانه با موضوع مدیریت بخش مراقبت های پس از بیهوشی (PACU)

زمان: چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶

دارای  امتیاز بازآموزی

مکان برگزاری: خیابان بهار شمالی نبش خیابان مانی پ ۳۱۲ طبقه ۵ واحد۱۰

سمینار یک روزه زایمان بی درد

فارسی

سمینار یک روزه زایمان بی درد

 

زمان: چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ از ساعت ۸ صبح

محل برگزاری: سالن همایش بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت تهران

دارای امتیاز بازآموزی

کارگاه امار و روش تحقیق

فارسی

مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا برگزار می کند.

دستورالعمل اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و فن آوری جهت سال ۹۷

فارسی

دستورالعمل اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و فن آوری جهت سال ۹۷

همایش های پزشکی

فارسی

سال ۹۷

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه RSS