رفتن به محتوای اصلی
x

چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه دراسفند ماه سال 1402

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه  چهارمین جلسه شورای پژوهشی در سال  1402 را بصورت مجازی برگزار خواهد نمود. 

 یکشنبه 20اسفند ماه ساعت 21    

 لینک ورود به جلسه:

http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men