رفتن به محتوای اصلی
x

دومین ژورنال کلاب دی ماه 1401

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی ژورنال کلاب مشترک بصورت مجازی برگزار خواهند نمود. 

  موضوع : 

  New insights into diuretic use to treat congestion in the ICU: beyond Furosemide

 سخنران: سرکار خانم دکتر فیروزه معین زاده

 25  دی ماه ساعت  20:30 شب 

ادرس:

http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men