رفتن به محتوای اصلی
x

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در خرداد ماه سال 1403

به اطلاع می رساند مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه اولین جلسه شورای پژوهشی  در سال  1403 را بصورت مجازی برگزار خواهد نمود. 

 یکشنبه  27 خرداد ماه ساعت 21  

 لینک ورود به جلسه:

http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men