رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب مسئول کمیته تحقیقات پرستاری و مامائی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

  سرکار خانم دکتر شیما صفا زاده

به موجب این ابلاغ بعنوان"مسئول کمیته تحقیقات پرستاری و مامائی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه" منصوب می شوید.امیداست با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از خلاقیتهای فردی و ایجاد تعامل مناسب با همکاران بتوانید خدمات ارزنده ای را در حوزه کاری خود ارائه نمائید.

       دکتر سعید عباسی

رئیس مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

The website encountered an unexpected error. Please try again later.