رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه های تحقیقاتی

کد 

عنوان

نام و نام خانوادگی

299055

بررسی رابطه امتیازدهی نوتریک 2002 بیماران مبتلا به کووید-19 با مرگ و میر و عوارض از لحظه ورود تا 14 روز پس از ترخیص از ای سی یو

 بابک علی کیایی

299011

بررسی عملکرد کلیه و عوامل مرتبط با آن پس از عملیات احیای قلبی ریوی موفق در بیماران ایست قلبی مراجعه کننده به بیمارستان چمران و کاشانی طی سال های 1393 تا 1398

فرهاد حیدری

299033

 

بررسی کارآیی سیستم امتیاز دهی غربالگری خطر تغذیه ای در بیماران مبتلا به کووید -19 بستری در بخش ای سی یو

 بابک علی کیایی

298154

معرفی مقیاس جدید (neck circumference to sternomental distance ratio(NC/SMD ومقایسه آن با پانزده مقیاس دیگر ارزیابی راه هوایی در پیش گویی راه هوایی مشکل در بیماران تحت بیهوشی عمومی

عظیم هنرمند

298155

بررسی ارزش مقیاس Thyromental height در مقایسه با سایر مقیاس های متداول ارزیابی راه هوایی در پیش گویی لوله گذاری داخل تراشه و تهویه با ماسک مشکل در بیماران چاق و غیر چاق

عظیم هنرمند

298034

تعیین سطح سرمی ویتامین B12 و بررسی ارتباط آن با بروز دلیریوم در بیماران در خطر بروز دلیریوم بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان

شادی فرسائی