رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی معاون مرکز

معرفی معاون مرکز

معاون

دکتر  بهزاد ناظم رعایا

رتبه علمی: دانشیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail:behzad_nazem@med.mui.ac.ir

cv

 اصفهان،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوار سلامت، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،ساختمان آفرینش، طبقه سوم ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی             8174673461

                                                                                  تلفن تماس          37925311-031

http://isid.research.ac.ir/Behzad_Nazemroaya