previous pauseresume next

هیأت موسس

 

سید محمد رضا صفوی همامی دکتری تخصصی بیهوشی

پروین ساجدی دکتری تخصصی بیهوشی

سید جلال هاشمی دکتری تخصصی بیهوشی

محمود سقایی دکتری تخصصی بیهوشی

حسنعلی سلطانی دکتری تخصصی بیهوشی

سید مرتضی حیدری طبائی زواره دکتری تخصصی بیهوشی

محسن جانقربانی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی