previous pauseresume next

همایش های پزشکی

فارسی

سایت مذکور جهت معرفی رخداد همایش های برگزار شده پیشین و آتی طراحی شده است. به روز رسانی مناسب از مزیت های این سایت می باشد. همچنین همایش ها بر اساس رشته های مختلف طبقه بندی شده است. ادرس سایت : http://www.medcongress.ir